Leading Manufacturing and Electronics Items

TV. Antenna & Tel. Jack Sockets (Urea)

Code Description M.R.P (per pcs) Pack
C 152 Mini T.V. Antenna Socket 35.75 20
C 153 Mini Tel. Jack (2 Line) 37.85 20